Hledání podle štítkůŠtítky

A B C D E F H CH I J K L M N O P R S T U V Z

O portálu

O portálu

Metodický portál Katecheze.cz vznikl jako metodická podpora katechetů a učitelů nejen náboženství, ale i ostatních předmětů, kde se k tematice nábožství a víry dostanou. Smyslem metodického portálu je vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci katecheté a učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech a strastech.

Základními pilíři portálu jsou pestrost, garantovanost, kvalita obsahu a inovativnost. Katechetům a učitelům jsou zde nabídnuty nejen materiály, ale také je zde prostor pro sdílení konkrétních zkušeností. Kromě didaktických materiálů zde najdou uživatelé také cenné odkazy na další zdroje ať už dalších materiálů, informací o událostech nebo například periodikách, které by jim mohly poskytnout zajímavé informace.

Dalším cílem, vedle shromažďování a sdílení kachetetického materiálu a materiálu pro náboženskou výchovu, je také posktnutí katechetům a učitelům fórum pro možnost konfrontovat své názory a zkušenosti s ostatními uživateli. Tímto fórem myslíme jak diskuzi, tak i možnost jednotlivé materiály hodnotit a komentovat. 

Cílovou skupinou, jak z hlediska uživatelů, tak i potenciálních autorů, jsou především praktikující katecheté a učitelé.

Mezi hlavní spolupracující organizace patří diecézní katechetická centra a střediska a teologické fakulty.

Od spuštění webu v roce 2017 je Metodický portál pro katechezi a náboženské vzdělávání Katecheze.cz spravován Českou biskupskou konferencí, především pak Katechetickou sekcí na adrese Thákurova 3, 160 00 Praha 6.

LIturgické texty

  • Bible na neděli: 23. 6. 2024, 16. 6. 2024

Přihlášení

Je vyžadováno přihlášení. Po přihlášení / registraci budete moci - stahovat materiály, hodnotit materiály, přispívat do diskuzí, nahrávat nové materiály a další...

Registrace